Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă a Sectorului 1

Transcrierea actelor de stare civilă înregistrate la autorităţile locale din străinătate


Se face cu aprobarea primarului. Cererea de transcriere se adresează primarului localităţii de domiciliu, pentru cetăţenii români cu domiciliul în România, primarului localităţii de ultim domiciliu avut în ţară în cazul cetăţenilor români domiciliaţi în străinătate sau Primarului Sectorului 1, în cazul cetăţenilor români care nu au avut niciodată domiciliul în România.

Cererea de transcriere/înscriere a certificatelor/extraselor de stare civilă/extraselor multilingve ale actelor de stare civilă se depune, personal, de către titulari sau reprezentanții legali ai acestora, în termen de 90 de zile de la data depunerii jurământului de credință față de România. Pentru minori cererea de transcriere/înscriere poate fi depusă de către unul dintre părinți sau, după caz, de reprezentantul lor legal, iar cei care au împlinit vârsta de 14 ani pot solicita și personal.

În cazul transcrierii certificatului de căsătorie cererea se adresează primarului de la domiciliul comun al soţilor, iar dacă soţii au domicilii diferite în ţară, la oricare din cele două primării pe raza cărora aceştia domiciliază, după caz.

În cazul transcrierii certificatului de deces cererea se adresează primarului locului de domiciliu al solicitantului sau primarului de la ultimul domiciliu avut în ţară de către persoana decedată.

Persoanele care dobândesc cetăţenia română şi posedă permis de şedere permanentă eliberat de Oficiul Român pentru Imigrări vor depune cererea de transcriere la primăria de domiciliu aşa cum rezultă din permisul de şedere.

În situaţia în care copilul în vârstă de până la 14 ani nu este înscris în certificatul constatator de dobândire a cetăţeniei române al părintelui, celălalt părinte, cetăţean străin, trebuie să-şi dea acordul cu privire la dobândirea cetăţeniei române a copilului minor. În cazul în care copilul are peste 14 ani şi nu figurează înscris în dovada de cetăţenie a părintelui este necesar să se prezinte consimţământul notarial al acestuia cu privire la dobândirea cetăţeniei române.

Atenţie! Cetăţenii români aflaţi în străinătate pot solicita înscrierea actelor de stare civilă la misiunile diplomatice sau oficiile consulare de carieră ale României, cu aprobarea şefilor misiunilor diplomatice sau al oficiilor consulare.

Cererea de transcriere/înscriere a certificatelor/extraselor de stare civilă/extraselor multilingve ale actelor de stare civilă se depune, pentru persoanele cetățeni români născuți în Republica Moldova și Ucraina care au dobândit/redobândit cetățenia română și nu au avut niciodată domiciliul în România și care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 41 alin. (51) lit. b) sau lit. c) din Legea 119/1996, pe bază de programare on-line. – click aici


Rezervarea on-line nu se aplică pentru transcrierea certificatelor/extraselor de stare civilă, obţinute la autorităţile străine ale CETĂŢENILOR ROMÂNI care au (au avut) domiciliul in Romania, potrivit Legii nr. 119/1996.

Rezervarea on-line pentru transcrierea certificatelor de stare civilă se va face numai după depunerea jurământului şi obţinerea certificatului de cetăţenie!

Precizăm că vă puteţi adresa şi la alte servicii de stare civilă unde s-au atribuit competenţe în transcrierea certificatelor/extraselor de stare civilă (servicii de stare civilă a reşedinţelor de judeţ).


ACTE NECESARE - transcrierea certificatelor/extraselor de stare civilă, privind cetățenii care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetățenia română în temeiul art. 10 și 11 din Legea nr. 21/1991 și care nu au avut niciodată domiciliul în România.

ACTE NECESARE - transcrierea certificatelor/extraselor de stare civilă, obținute la autoritățile străine ale CETĂȚENILOR ROMÂNI care au / au avut domiciliul in România, potrivit Legii nr. 119/1996.

Programul de lucru cu publicul în vederea depunerii cererilor de transcriere a certificatelor/extraselor de stare civilă, după cum urmează (din 01.04.2018):

- LUNI - 08:30-15:30 – depunerea documentelor pentru cetăţenii români născuţi în R. Moldova şi Ucraina, pentru ceţăţenii români cu domiciliul pe raza administrativ teritorială a Sectorului 1, cu domiciliul în străinătate şi cu ultimul domiciliu pe raza administativ teritorială a Sectorului 1.

- MIERCURI - 08:30-12:30 – program pentru depunerea documentelor pentru cetăţenii români născuţi în R. Moldova şi Ucraina.

- MIERCURI - 13:00-18:30 - program pentru depunerea cererilor pentru ceţăţenii români cu domiciliul pe raza administrativ teritorială a Sectorului 1, cu domiciliul în străinătate şi cu ultimul domiciliu pe raza administrativ teritorială a Sectorului 1 şi pentru cetăţenii români fără domiciliu în România născuţi în alte state (decât R. Moldova şi Ucraina).

Programul de lucru cu publicul în vederea eliberări documentelor, după cum urmează (din 01.04.2018):

- MARŢI - 08:30-15:30

- JOI - 08:30-15:30

- VINERI 08:30-13:30

Adresă: Piața Amzei nr. 13, Sector 1, Bucureşti