Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă a Sectorului 1
Termenele de soluționare a cererilor pentru eliberarea actelor de identitate

Termenele de soluționare a cererilor pentru eliberarea actelor de identitate

Termenul de eliberare a actelor de identitate este de cel mult 30 de zile, acesta putând fi prelungit cu cel mult 15 zile de către șeful serviciului public comunitar de evidență a persoanelor.

Termenul efectiv de eliberare a actelor de identitate stabilit la nivelul Birourilor Evidență Persoane de pe raza Sectorului 1 este de:

- 10 zile lucrătoare, pentru cărți de identitate;
- 5 zile, pentru cărți de identitate privizorii,
- 5 zile, pentru vize de reședință,

În situațiile speciale care pot fi justificate cu documente (urgențe) , se poate solicita eliberarea actului de identitate în termen de:

- 3 zile lucrătoare;
- pentru eliberarea actului de identitate într-un termen mai mic de 3 zile lucrătoare, cererea pentru eliberarea actului de identitate se depune la D.G.E.P.M.B., cu sediul în str. Bibescu Vodă nr. 1, Sector 4, mun. București.

Notă 1: Se consideră URGENȚĂ situațiile legate de motive medicale, desplasare urgentă în alte localități sau în alt stat, susținerea unor concursuri de admitere sau examene, efectuarea unor operațiuni bancare / notariale / poștale etc.

Notă 2: Nu se soluţionează la sediul D.G.E.P.M.B., cererile pentru care sunt necesare verificări suplimentare în teren, la domiciliul declarat sau pentru certificarea identităţii ori în evidenţele deţinute de alte instituţii, respectiv cele formulate de persoanele care:

- au împlinit vârsta de 18 ani şi nu au obţinut act de identitate;
- îşi schimbă domiciliul din străinătate în România;
- solicită primul act de identitate ca urmare a dobândirii cetățeniei române;
- îşi schimbă domiciliul şi fac dovada adresei de domiciliu în condiţiile art. 28 alin. (1) lit. c) din O.U.G. nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată;
- solicită eliberarea actului de identitate ca urmare a pierderii, furtului, deteriorării ori distrugerii şi nu deţin un paşaport sau permis de conducere, pentru certificarea identităţii ori imaginea informatizată a acestora nu este înregistrată în Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor (R.N.E.P.), fiind astfel necesară efectuarea verificărilor prevăzute de art. 14 alin. (5) din O.U.G. nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, pentru certificarea identităţii prin intermediul poliţiei de ordine publică;
- sunt înscrise cu menţiuni în R.N.E.P.