Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă a Sectorului 1
Taxe Serviciul de Evidență

Taxe Serviciul de Evidență

- Taxă carte de identitate – 7 lei
- Taxă carte de identitate provizorie – 1 leu
- Taxă furnizare date din R.N.E.P. – 1 leu/persoană

Taxele pentru C.I. / C.I.P. / Furnizări date din R.N.E.P se pot achita la:
- Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 1
Adresă: Piaţa Amzei nr. 13, Sector 1, Bucureşti
( activitățile de lucru cu publicul temporar suspendate în perioada 23.11.2020-11.12.2020 )


- Centre Impozite si Taxe Locale Sector 1
Calea Grivitei nr. 208 - 210, Sector 1, Bucureşti
Str. Pajurei nr. 13, Sector 1, Bucureşti

- Primărie Sector 1 București
Bd. Banu Manta nr. 9, Sector 1, Bucureşti

Bănci, Oficii Poștale în contul:

RO05TREZ70121330208XXXXX

CUI: 12293095