Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă a Sectorului 1

Programări Online

S-a atins numărul maxim de programări pentru luna Aprilie.


Rezervarea on-line este disponibilă pentru persoanele cetățeni români născuți în Republica Moldova și Ucraina care au dobândit/redobândit cetățenia română și nu au avut niciodată domiciliul în România și care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 41 alin. (51) lit. b) sau lit. c) din Legea 119/1996.

Rezervarea pentru depunerea cererilor privind transcrierea certificatelor/extraselor de stare civilă se poate face începând cu data de 15 a fiecărei luni, orele 10:00 pentru luna următoare. (Exemplu: pe data de 15.07.2017 vă puteți rezerva pentru luna august.)

Înainte de a vă programa on-line, vă rugăm să citiți cu atenție REGULAMENTUL și ACTELE NECESARE de mai jos:

ACTE NECESARE - transcrierea certificatelor/extraselor de stare civilă, privind cetățenii care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetățenia română în temeiul art. 10 și 11 din Legea nr. 21/1991 și care nu au avut niciodată domiciliul în România.

ACTE NECESARE - transcrierea certificatelor/extraselor de stare civilă, obținute la autoritățile străine ale CETĂȚENILOR ROMÂNI care au / au avut domiciliul in România, potrivit Legii nr. 119/1996.

REGULAMENT - privind activitatea de transcriere a certificatelor/extraselor de stare civilă, pentru persoanele care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetățenia română în temeiul art. 10 și 11 din Legea nr. 21/1991 și nu au avut niciodată domiciliul în România

ATENȚIE


  • Rezervarea on-line pentru transcrierea certificatelor de stare civilă se va face numai după depunerea jurământului și obținerea certificatului de cetățenie!
  • Rezervarea on-line nu se aplică pentru transcrierea certificatelor/extraselor de stare civilă, obținute la autoritățile străine ale CETĂȚENILOR ROMÂNI care au (au avut) domiciliul in Romania, potrivit Legii nr. 119/1996 (Programul de lucru cu publicul aferent activității de primire a cererilor de transcriere a certificatelor/extraselor de stare civilă se desfășoară în ziua lucrătoare de vineri, în intervalul orar 08:30-13:30.)
  • Precizăm că vă puteți adresa și la alte servicii de stare civilă unde s-au atribuit competențe în transcrierea certificatelor/extraselor de stare civilă (servicii de stare civilă a reședințelor de județ).

Având în vedere modificările și completările aduse dispozițiilor referitoare la transcrierea certificatelor și a extraselor de stare civilă privind cetățenii care au redobândit cetățenia română sau cărora li s-a acordat cetățenia română și care nu au avut niciodată domiciliul în România, prin modificarea alineatelor (5) și (51) ale art. 41 din Legea 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, și introducerea la art. 41 a alineatelor (52) - (54) prin Legea nr. 14 din 18.01.2018 1;

1 Legea nr. 14 din 18.01.2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind actele de stare civilă și actele de identitate ale cetățenilor români a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 50 din 18 ianuarie 2018;

(51) Transcrierea certificatelor/extraselor de stare civilă/extraselor multilingve ale actelor de stare civilă privind cetățenii care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetățenia română în temeiul art. 10 și 11 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și care nu au avut niciodată domiciliul în România se face în termen de 60 de zile de la depunerea cererii, după cum urmează:

a) cu aprobarea primarilor sectoarelor municipiului București și cu avizul prealabil al șefilor serviciilor publice comunitare locale de evidență a persoanelor ale sectoarelor municipiului București;

b) cu aprobarea primarilor municipiilor reședință de județ și cu avizul prealabil al șefilor serviciilor publice comunitare județene de evidență a persoanelor.

(52) Persoanele care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetățenia română și care au avut domiciliul în România depun cererea de transcriere a certificatelor/extraselor de stare civilă/extraselor multilingve ale actelor de stare civilă la Serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor/primăria unității administrativ-teritoriale pe raza căruia/căreia se află:

a) ultimul loc de domiciliu avut în țară, înainte de pierderea cetățeniei române;

b) adresa imobilului în care a locuit înainte de dobândirea cetățeniei române, înscrisă în documentul eliberat de structura pentru imigrări.

(54) În situațiile prevăzute la alin. (51)-(53) cererea de transcriere/înscriere a certificatelor/extraselor de stare civilă/extraselor multilingve ale actelor de stare civilă se depune, personal, de către titulari sau reprezentanții legali ai acestora, în termen de 90 de zile de la data depunerii jurământului de credință față de România. Pentru minori cererea de transcriere/înscriere poate fi depusă de către unul dintre părinți sau, după caz, de reprezentantul lor legal, iar cei care au împlinit vârsta de 14 ani pot solicita și personal.