Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă a Sectorului 1

Programări Online

S-a atins numarul maxim de programari pentru luna februarie.

Pentru instrucţiuni de folosire a platformei nouă click aici.

Programările efectuate pe vechia platformă nu vor fi luate în considerare.

Rezervarea on-line este disponibilă pentru persoanele cetățeni români născuți în Republica Moldova și Ucraina care au dobândit/redobândit cetățenia română și nu au avut niciodată domiciliul în România și care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 41 alin. (5¹) lit. b) sau lit. c) din Legea 119/1996.

Rezervarea pentru depunerea cererilor privind transcrierea certificatelor/extraselor de stare civilă se poate face începând cu data de 15 a fiecarei luni, orele 10:00 pentru luna următoare. ( Exemplu: pe data de 15.07.2017 vă puteți rezerva pentru luna august)

Nu se pot face programări prin email, fax sau telefonic.

Precizăm că vă puteţi adresa şi la alte Servicii de stare civilă unde s-au atribuit competenţe în transcrierea certificatelor/extraselor de stare civilă procurate din străinătate pentru cetăţenii care nu au avut niciodată domiciliul în România, respectiv : mun.Iaşi, mun.Suceava, mun.Galaţi, în conformitate cu prevederile art.41 alin.5 din Legea 213/2013 pentru modificarea şi completarea Legii 119/1996 cu privire la actele de stare civilă.

În cazul în care persoanele cetăţeni români au avut un domiciliu în România, cererile de transcriere se vor adresa serviciului public comunitar de la ultimul domiciliu avut în România.