Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă a Sectorului 1
Evidența Persoanelor

Evidența Persoanelor

Înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei


a) cererea pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea resedinţei;
b) actul de identitate al solicitantului;
c) documentul cu care se face dovada adresei de resedinţă, original si copie;
d) declaraţia găzduitorului.