Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă a Sectorului 1
Evidența Persoanelor

Evidența Persoanelor

Eliberarea primului act de identitate după împlinirea vârstei de 18 ani


a) cererea pentru eliberarea actului de identitate;
b) certificatul de naştere, original si copie;
c) documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original si copie;
d) declaraţia unuia dintre părinţi ori a unei terţe persoane, din care să rezulte faptul că identitatea declarată în cererea de eliberare a actului de identitate, coroborată cu imaginea preluată ori cu fotografia ataşată cererii, aparţine solicitantului;
e) fişa cu impresiunile decadactilare ale solicitantului realizată de unitatea de poliţie de la locul de domiciliu sau reşedinţă al solicitantului;
f) chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate - de 7 lei.