Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă a Sectorului 1
Evidența Persoanelor

Evidența Persoanelor

Eliberarea actului de identitate la împlinirea vărstei de 14 ani


DOCUMENTE NECESARE:
a) cerere pentru eliberarea carții de identitate, semnată atăt de minor, căt și de parinte (reprezentant legal);
b) certificatul de naștere (în original și copie xerox);
c) certificat casatorie/divorț parinți (în original și copie xerox);
d) actul de identitate al unuia dintre părinți, al tutorelui sau al reprezentantului legal , precum și documentul cu care se face dovada domiciliului, (în original și copie xerox);
e) chitanța reprezentând contravaloarea carții de identitate (7 lei) ;
f) dacă parinții au domicilii diferite este necesară o declarație notarială în țară ori procură specială de la consulatul/ambasada României din țara respectivă că este de acord ca, copilul să își facă cartea de identitate la adresa celuilalt părinte. Eliberarea primului act de identitate nu se poate face pe baza de procura specială (este obligatorie prezența minorului)

La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul se prezintă la ghişeul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, însoţit de unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială sau de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament, pentru a solicita eliberarea actului de identitate.

Persoanele care au depașit vărsta de 18 ani vor da o declarație din care să rezulte motivele nepunerii în legalitate până la aceasta vărstă, la care vor anexa 3 fotografii tip B.I. și vor prezenta documentele cu care fac dovada domiciliului (în original și copie xerox).