Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă a Sectorului 1
Evidența Persoanelor

Evidența Persoanelor

Eliberarea cărţii de identitate la dobândirea cetăţeniei române


a) cererea pentru eliberarea actului de identitate;
b) certificatul de cetăţenie română eliberat de Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în străinătate, original si două copii; în cazul minorilor care au împlinit vârsta de 14 ani şi nu sunt înscrişi în certificatul constatator care atesta dobândirea cetățeniei de către unul dintre părinţi, dovada cetățeniei acestora se face potrivit dispoziţiilor art. 9 din Legea nr. 21/1991 a cetățeniei române, cu modificările şi completările ulterioare;
c) certificatele de stare civilă ale solicitantului, naştere şi căsătorie, dacă este cazul, precum şi cele ale copiilor săi cu vârsta mai mică de 14 ani, care dobândesc cetățenia română împreună cu părinţii, original şi copie; în vederea obţinerii certificatelor de stare civilă româneşti, se solicită transcrierea certificatelor de stare civilă procurate din străinătate la Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă a Sectorului 1;
d) documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original si copie;
e) un document cu fotografie, cu care solicitantul poate face dovada identităţii, respectiv: paşaport, permis de conducere sau act de identitate străin, original şi copie;
f) chitanţa reprezentând contravaloarea cărții de identitate (7 lei);

La eliberarea actului de identitate, solicitantul va preda legitimaţia eliberată de Oficiul Român pentru Imigrări, iar în situaţia în care nu mai deţine acest document va da o declaraţie în acest sens.