Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă a Sectorului 1
Eliberarea duplicatelor de pe actele de stare civilă

Eliberarea duplicatelor de pe actele de stare civilă

Duplicate de pe actele de stare civilă se pot elibera în caz de pierdere, furt sau distrugere. Se mai pot elibera şi în cazul deteriorării acestora sau dacă au fost greşit completate.

Certificate de naştere şi de căsătorie, se eliberează la cererea titularilor; certificate de deces se eliberează la cererea membrilor familiei sau a altor persoane care justifică un interes.

Cererile pentru eliberarea altor certificate de stare civilă se pot depune personal sau prin împuternicit cu procură specială, autentificată la un notar public.

Acte necesare:
- actul de identitate al titularului actului în original şi fotocopie;
- dacă este posibil, o copie a certificatului de stare civilă pierdut, distrus sau furat.

Certificate de stare civilă greşit întocmite, deteriorate sau retrase din uz, se predau în vederea anulării.

Atenţie! Cetăţenii români care doresc să încheie căsătorii în străinătate şi cărora li se solicită prezentarea unui document eliberat de oficiile de stare civilă, care să ateste faptul că nu sunt căsătoriţi, se pot adresa primăriei care are în păstrare actul de naştere, instituţie care va elibera dovada solicitată.

Pentru informații cu privire la conținutul Regulamentului (UE) 119/2016 privind eliberarea formularelor standard multilingve ce vor fi anexate certificatelor de stare civilă eliberate, vă rugăm să consultați informațiile existente în pliantul anexat.

Program de lucru cu publicul:

Duplicate:

LUNI 08:30 - 15:30   PRIMIRE CERERI
MARŢI 08:30 - 18:30   ELIBERARE DOCUMENTE
MIERCURI08:30 - 15:30   PRIMIRE CERERI
JOI 08:30 - 15:30   ELIBERARE DOCUMENTE

Adresa: Bd. Mareşal Averescu nr. 17, corp L, Sector 1, Bucureşti

Telefon: 021.222.01.09, 021.310.29.98