Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă a Sectorului 1
Eliberarea altor certificate de stare civilă și extrase multilingve de stare civilă

Eliberarea altor certificate de stare civilă și extrase multilingve de stare civilă

1. Solicitare certificate de stare civilă

Alte certificate de stare civilă se pot elibera în caz de pierdere, furt sau distrugere. Se mai pot elibera şi în cazul deteriorării acestora sau dacă au fost greşit completate.

Certificate de naştere şi de căsătorie, se eliberează la cererea titularilor sau reprezentanților legali, certificate de deces se eliberează la cererea membrilor familiei, făcând dovada gradului de rudenie sau a altor persoane care justifică un interes (copii ale certificatelor de stare civilă – naştere, căsătorie, contract-vânzare cumpărare, testament).

Cererile pentru eliberarea altor certificate de stare civilă se pot depune personal, sau de către reprezentanții legali, de o altă persoană împuternicită cu procură specială, autentificată la un notar public, precum și avocaților împuterniciți de către titulari sau de către reprezentanții legali ai acestora, în baza împuternicirii avocațiale emise cu respectarea prevederilor Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și funcționarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România nr. 64/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Acte necesare:

- actul de identitate al titularului actului/reprezentant legal/persoană împuternicită/avocat în original şi fotocopie;
- dacă este posibil, o copie a certificatului de stare civilă pierdut, distrus sau furat.

Certificate de stare civilă greşit întocmite, deteriorate sau retrase din uz, se predau în vederea anulării.

Atenţie!

Cetăţenii români care doresc să încheie căsătorii în străinătate şi cărora li se solicită prezentarea unui document eliberat de oficiile de stare civilă, care să ateste faptul că nu sunt căsătoriţi, se pot adresa primăriei care are în păstrare actul de naştere, instituţie care va elibera dovada solicitată.

2. Solicitare extrase multilingve

Cererile pentru eliberarea extraselor multilingve de stare civilă necesare în străinătate se pot depune personal, sau de către reprezentanții legali, de o altă persoană împuternicită cu procură specială, autentificată la un notar public, precum și avocaților împuterniciți de către titulari sau de către reprezentanții legali ai acestora, în baza împuternicirii avocațiale emise cu respectarea prevederilor Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și funcționarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România nr. 64/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru informații cu privire la conținutul Regulamentului (UE) 119/2016 privind eliberarea formularelor standard multilingve ce vor fi anexate certificatelor de stare civilă eliberate, vă rugăm să consultați informațiile existente în pliantul anexat.

Program de lucru cu publicul:

Duplicate:

LUNI08:30 - 13:00PRIMIRE CERERI
MARŢI08:30 - 13:00PRIMIRE CERERI
MIERCURI08:30 - 13:00PRIMIRE CERERI
JOI08:30 - 13:00PRIMIRE CERERI

LUNI13:30 - 15:30ELIBERARE DOCUMENTE
MARŢI13:30 - 18:30ELIBERARE DOCUMENTE
MIERCURI13:30 - 15:30ELIBERARE DOCUMENTE
JOI13:30 - 15:30ELIBERARE DOCUMENTE


Adresa: Bd. Mareşal Averescu nr. 17, corp L, Sector 1, Bucureşti

Telefon: 021.222.01.09